Saturday, November 29, 2008

Transfer entropy

Pidin 28.11.2008 Turun yliopiston it-laitoksen erään informaatioteoriaa käsittelevän kurssin yhteydessä esitelmän siirtoentropiasta (transfer entropy) ja kokeilin, miten siirtoentropiaa voisi soveltaa polyfonisen musiikin tutkimukseen.

http://users.utu.fi/attenka/TEpresentation081128.pdf

Sunday, August 19, 2007

Ubuntu Studio, Rosegarden (ja R?)

Ubuntun linux-jakeluiden joukko on lisääntynyt uudella audio- ja video-työskentelyyn tarkoitetulla distrolla, Ubuntu Studiolla. Siitä on tulossa syyskuun aikana uusi versio 7.10, mutta 7.04 tuntuu toimivan sekin mukavasti.

Oheiselta sivulta löytyy pieni demo Ubuntu Studioon sisältyvästä Rosegarden-ohjelman käytöstä, ks. videot Pikiruukki_06.mp4 ja Pikiruukki_07.mp4. Ne on tehty edistyksellisessä ;-) Mäntykankaan koulussa Kokkolassa:

http://www.arkki.info/howto/Esitykset/Pikiruukki/

Pohdin, miten R:llä tuotettuja musiikkigenerointeja voisi tuoda tähän ympäristöön ja ainakin niin se onnistuu, että kääntää R:llä tuotetut csv-tiedostot midiksi csvmidi-ohjelmalla ja sitten tuo nuo midit esim. Rosegardeniin. Sillä voi sitten soittaa systeemistä löytyviä syntetisaattoreita.

Ohessa otin muutaman kuvaruutukaappauksen työpöydältä, joista selviää mm., millaisia ohjelmia Ubuntu Studio paketista löytyy.


Wednesday, June 27, 2007

Algoritmisesta säveltämisestä...

... on kirjoitettu suomeksi aika vähän. Niinpä pyysin Tommi Stordellilta lupaa laittaa hänen Turun yliopiston IT-laitokselle keväällä 2007 tekemänsä LuK-työn Markovin ketjut ja geneettiset algoritmit säveltämisen apuvälineinä blogisivulleni pdf-muodossa ladattavaksi. Siinä Stordell tuo kootusti esiin erilaisia lähestymistapoja musiikin generoimiseen ja lopuksi esittelee oman javalla kirjoittamansa sovelluksen, jossa

1) Markovin ketjuilla luodaan ohjelmaan syötetystä yksiäänisestä melodiasta siirtymätodennäköisyysmatriisi ja
2) tätä matriisia käyttäen generoidaan "melodiahypoteeseja", joita
3) verrataan ennalta valittuun mallimelodiaan.
4) Geneettinen algoritmi säästää aina sukupolvi toisensa jälkeen parhaiten mallimelodiaa muistuttavat hypoteesit jatkoon.

Näin voidaan generoida mallimelodian kanssa samantyyppisen kaarroksen omaavia melodioita. Stordellin javalla kirjoittamat luokat on jätetty tästä versiosta pois.

Sunday, April 29, 2007

Markov-algoritmi

Markov-algoritmi ei suoranaisesti liity musiikintutkimukseen. Se on Turingin koneen vahvuinen laskentamalli. Tein Turun yliopistossa keväällä 2007 pidettävälle kurssille siitä pienen esitelmän. Ohessa esitelmä ja algoritmi jota käytin esitykseen sisältyvän esimerkin laskemisessa. Funktio bin2una() laskee binääriluvun unaariesityksen, esim. bin2una(1001) on unaarina 111111111 ja laskeepa se sitten desimaaliesityksenkin siinä samalla (9).

Markov-algoritmin esitelmä:
http://users.utu.fi/attenka/Markov_algoritmi_070419.pdf

Markov-algoritmi R:llä:
http://users.utu.fi/attenka/Markov_algoritmi_070415.R

Saturday, December 16, 2006

R-pikakurssin materiaali

Ohessa materiaali, jota käsittelimme kurssilla ja joka naputeltiin koneelle.

R-komennot:
http://users.utu.fi/attenka/R_pikakurssi061214.R

Midi-fileen csv-muotoinen lista, jota käytettiin 4:ssä sovelluksessa melodioiden generoimiseksi:
http://users.utu.fi/attenka/tangerine8.csv

IH:n generoima melodia:
http://users.utu.fi/attenka/ilenmelodi.mid

R:stä löytyy matriisioperaatioihin myös tehokkaat apply, sapply, tapply, mapply-komennot, mutta niitä ei nyt otettu, vaan tulimme for-luupilla toimeen. Ehkäpä katsomme niitä jossain vaiheessa.

Thursday, December 14, 2006

R-pikakurssista

Laitan myöhemmin oman pikakurssimme materiaalin tänne saataville, mutta ohessa linkki erinomaiseen R-ohjelmointia käsittelevään dokumenttiin, jonka on kirjoittanut Pasi Koikkalainen.

http://erin.mit.jyu.fi/pako/CourseR/Osa1234.pdf

Monday, December 04, 2006

Ilmainen MidiSwing-sekvensseri

Tein pyynnöstä suomenkieliset käännökset MidiSwing-nimisen ilmaisen midisekvensseriohjelman komentoihin. Käännökset vaativat vielä hiomista ja jos löytyy joku suomenkielinen, jolle midi-termistö on tuttu, hän voisi esittää parannusehdotuksia käännöksiin ohjelman kehittäjälle Pascal Naidonille. Osa käännöksistä vielä puuttuu.

Sekvensserin voi asentaa OS X:ään, Windowsiin ja Linuxiin (!). Nyt kun ohjelmasta näkee suoraan, miten käännökset sijoittuvat ohjelman eri osiin ikkunassa ja komentovalikossa (ne tehdään erilliselle listalle englanninkielisten termien rinnalle), kääntäminen on helpompaa kuin sokkona listaan tehtäessä. Ohjelman kotisivut löytyvät täältä:

http://www.les-stooges.org/pascal/midiswing/index.php?la=en#top